1. Yohanis Pasal 1 (Kupang) 11:26
 2. Yohanis Pasal 2 (Kupang) 05:02
 3. Yohanis Pasal 3 (Kupang) 07:28
 4. Yohanis Pasal 4 (Kupang) 10:19
 5. Yohanis Pasal 5 (Kupang) 09:32
 6. Yohanis Pasal 6 (Kupang) 13:50
 7. Yohanis Pasal 7 (Kupang) 13:23
 8. Yohanis Pasal 8 (Kupang) 10:35
 9. Yohanis Pasal 9 (Kupang) 07:44
 10. Yohanis Pasal 10 (Kupang) 07:54
 11. Yohanis Pasal 11 (Kupang) 09:57
 12. Yohanis Pasal 13 (Kupang) 07:34
 13. Yohanis Pasal 14 (Kupang) 06:55
 14. Yohanis Pasal 15 (Kupang) 06:50
 15. Yohanis Pasal 16 (Kupang) 06:20
 16. Yohanis Pasal 17 (Kupang) 06:34
 17. Yohanis Pasal 18 (Kupang) 13:04
 18. Yohanis Pasal 19 (Kupang) 06:39
 19. Yohanis Pasal 20 (Kupang) 07:21
 20. Yohanis Pasal 21 (Kupang) 06:56
 21. 1 Tesalonika Pasal 1 (Kupang) 03:22
 22. 1 Tesalonika Pasal 2 (Kupang) 05:22
 23. 1 Tesalonika Pasal 3 (Kupang) 03:28
 24. 1 Tesalonika Pasal 4 (Kupang) 04:05
 25. 1 Tesalonika Pasal 5 (Kupang) 05:03
 26. 2 Tesalonika Pasal 1 (Kupang) 03:06
 27. 2 Tesalonika Pasal 2 (Kupang) 03:58
 28. 2 Tesalonika Pasal 3 (Kupang) 03:41
 29. 1 Timotius Pasal 1 (Kupang) 05:52
 30. 1 Timotius Pasal 2 (Kupang) 03:17
 31. 1 Timotius Pasal 3 (Kupang) 04:04
 32. 1 Timotius Pasal 4 (Kupang) 03:38
 33. 1 Timotius Pasal 5 (Kupang) 05:58
 34. 1 Timotius Pasal 6 (Kupang) 06:09
 35. 1 Petrus Pasal 1 (Kupang) 08:41
 36. 1 Petrus Pasal 2 (Kupang) 08:05
 37. 1 Petrus Pasal 3 (Kupang) 06:37
 38. 1 Petrus Pasal 4 (Kupang) 05:11
 39. 1 Petrus Pasal 5 (Kupang) 04:14
 40. 2 Petrus Pasal 1 (Kupang) 07:03
 41. 2 Petrus Pasal 2 (Kupang) 07:46
 42. 2 Petrus Pasal 3 (Kupang) 05:51
 43. 1 Yohanis Pasal 1 (Kupang) 03:50
 44. 1 Yohanis Pasal 2 (Kupang) 06:56
 45. 1 Yohanis Pasal 3 (Kupang) 05:40
 46. 1 Yohanis Pasal 4 (Kupang) 06:30
 47. 1 Yohanis Pasal 5 (Kupang) 04:21
 48. 2 Yohanis (Kupang) 03:34
 49. 3 Yohanis Pasal 1 (Kupang) 03:34
 50. Yudas 09:30

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

00:00 Yohanis tulis so’al Yesus Kristus (1.1) 01:24 Orang parcaya musti idop dalam taráng (1.5) 02:24 Orang yang idop dalam taráng, sonde idop bekin sala lai (1.8) 03:49 Orang yang idop dalam taráng, bekin iko Tuhan Allah pung parenta, lebe-lebe parenta so’al basayang (2.3) 05:46 Orang yang idop dalam taráng, sonde idop iko dunya pung mau (2.12) 07:40 Orang yang idop dalam tarángmusti ati-ati ko jang kaná tipu (2.18) 10:46 Orang yang jadi Tuhan Allah pung ana-ana musti idop deng batúl — Tuhan pung ana-ana sonde idop bekin sala lai (3.1) 13:12 Tuhan Allah pung ana-ana musti basayang satu deng satu (3.11) 16:26 Tuhan Allah pung ana-ana musti ati-ati ko dong jang kaná tipu (4.1) 18:29 Sayang deng Parcaya — Sayang tu, apa? (4.7) 22:57 Parcaya sang Yesus, dia pung guna apa? (5.6) 25:00 Akurang ko Yohanis tulis ini surat? (5.13) 25:18 Yohanis tulis tamba so’al sambayang (5.14) 26:14 Yohanis kasi inga ulang hal yang pantíng (5.18)

Share This